Silivri Hırsız & Yangın Alarm Sistemleri - DSC Alarm - Paradox Alarm - Neutron Alarm - Desi Alarm - Alarm İzleme Merkezi 

Hırsız & Yangın Alarm Sistemleri


Alarm sistemi, ev veya işyerinin hırsızlık, tehdit, gasp, yangın, sağlık sorunu gibi durumlarda başkalarını (Alarm Haberalma Merkezi, mal sahibi, komşular) haberdar edip yardım çağırmayı sağlayan elektronik güvenlik sistemidir. Alarm haberalma merkezleri panelden kendilerine gelen mesajı tipine göre kullanıcıya, polise, itfaiyeye, ambulansa yönlendirir. AHM bunu yıllık abonelik ücreti karşılığında yapar, sistemi sürekli gözler, gerektiğinde bakım için yönlendirme de yapar. Güvenlik sistemi, kurulacak yerin konumuna, müşterinin isteklerine ve yaşam tarzına, ayrılan bütçeye uygun olarak seçilen elektronik parçaların birbirlerine entegre edilmesiyle oluşturulur. Sistem istenmeyen durumları algılar ve alarma geçer, alarm esnasında sirenle ve ışıkla çevreye, otomatik telefon arama ile kullanıcıya ve AHM ‘ne haber verir. Kapı ve pencerelerin açılmasının algılanması, ortamda hareket eden canlıların algılanması, cam kırılması ve darbelerin algılanması, gaz kaçaklarının, dumanın ve yüksek ısının algılanması, panik-tehdit-yangın butonları alarm sisteminin istenmeyen durumları tesbit etmesine yarayan unsurlardır. Bunlardan gelen algılamaların, hangi bölgedekilerin ne zaman alarm olarak algılanacağına müşterinin hareket ve yaşam tarzına göre karar verilir ve muhtemel saldırı yollarını ve tehlikeleri göz önüne alan keşif sonuçlarına göre sistem düzenlenir. Kullanıcılar alarm kurma ve çözme işlemini, tuş takımından(keypad) şifre girerek, uzaktan telefonla bağlanarak, istenen zamanlarda otomatik olarak veya özel bir RF uzaktan kumanda ile gerçekleştirebilirler.

Alarm sistemi beş ana bölümden oluşur.

Algılayıcılar-dedektörler,
Alarm paneli,
Uyarıcılar,
Sistem kontrol-kumanda araçları,
Bunlar arasındaki bağlantı tesisatı.
Algılayıcılar; PIR hareket dedektörü, mikrodalga hareket dedektörü, IR bariyer hareket dedektörü, manyetik kontak, butonlar, cam kırılma dedektörü, darbe dedektörü, gaz dedektörü, duman dedektörü, su basma dedektörü vb. tiplerde olabilirler. Algıladıklarında bir kontağın konumunu değiştirirler.

Alarm panelleri; dedektör bağlamak için kullanılan zon girişi sayısı, kullanıcı sayısı, bağlanabilecek keypad sayısı, yönetilen bölüm sayısı, bağlanabilen aksesuarlar gibi özelliklerle çeşitlenirler. Çeşitli sayıda girişleri ve çıkışları vardır. Elektrik kesintilerinde devreye giren yedek kaynakları vardır.
Uyarıcılar; siren, flaşör, telefon arama ve GSM modülleri vb. sesli ve görsel uyarı elemanlarıdır. Çeşitli tetikleme şekilleri ile çalışabilirler, sabotaja karşı donanım ve yedek enerji kaynakları olabilir.
Sistem kontrol-kumanda araçları; tuş takımları(keypad), IR veya RF uzaktan kumandalar, telefon, bilgisayar vb. araçlardır.Bu sistem parçaları arasındaki bağlantı tesisatı kablolu veya kablosuz olabilir.
Kablosuz bağlantıda, panel veya kablosuz dedektör alıcı santrali tarafından tanınabilecek dedektör sayısı, haberleşmenin şifrelenme düzeyi, değişken kod, radyo girişimine meydan vermeme ve bunlara bağışık olma, dedektörlerin tamper, pil durumu, sağlıklı çalışma raporu gibi bilgileri gönderebilme özelliği, panel veya santralin radyo karıştırması ile sağır edilmeyi sabotaj olarak bildirmesi, dedektör RF bilgi paketlerinin birbiri ile çakışmaması temel kriterlerdir.

YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

Yangını başlangıç anında tespit ederek uyarı elemanları ile birimlerin müdahalesini sağlamak, söndürme sistemlerini ikaz etmek, tehlikeli olabilecek birimleri devre dışı bırakarak tahliye için zaman kazandırmak. Farklı algılama elemanları ile her uygulama için çözüm üretmenin mümkün olduğu yangın alarm sistemleri, evlerde, ofislerde, fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde, okullarda, hastanelerde ve diğer tüm alanlarda uygulanabilmektedir. Yangın alarm sistemlerinde yangın algılama paneli bulunmaktadır ve bu panel, farklı tip algılama elemanlarından meydana gelmektedir. Bu elemanlar, dedektörler, butonlar, siren ve flaşör ve benzerleridir. Sistem bunları aktif duruma getirmektedir. Yangın algılama ve ihbar sistemleri, konvansiyonel ve analog adresli olmak üzere iki farklı tipte uygulanmaktadır.

Konvansiyonel ve Adresli Sistemler

Konvansiyonel yangın algılama sistemlerinde kullanılan algılama paneli, algılama elemanlarının bağlandığı bölgelerden meydana gelmektedir. Bölge sayısı ise panelin kapasitesine bağlıdır. Her bölgeye 20 adet dedektör bağlanabilmektedir. Panelde yangın ihbar butonları ve sirenlerin bağlanabildiği giriş ve çıkışlar vardır. Herhangi bir dedektör yangın algıladığında ya da yangın ihbar butonuna basıldığında, söz konusu dedektör panel üzerinde hangi bölgeye aitse o bölgeden ikaz sinyali gelmektedir. Ancak hangi dedektörün sinyal verdiğinin bilinmesi mümkün değildir. Adresli yangın algılama sistemlerinde ise dedektörlerin bağlandığı loop hatları vardır. Loop hattının sayısı ile kablolama mesafesi, kullanılan panele bağlıdır. Bir loop hattına 128 adet dedektör ya da buton bağlanabilmektedir. Loopta bulunan dedektör ya da butonlar kendi içinde bölgelere ayrılabilmekte, ayrıca panel, her bir algılama elemanı üzerinde bulunan switch sayesinde bireysel olarak algılanabilmektedir. Bu, hangi dedektör ya da butondan sinyal geldi?inin tespit edilmesi anlamına gelmektedir.